باید به یاد داشت که برای سرمایه‌گذاری بهتر باید همیشه دانسته‌های خود را به‌روز کنید. برای این کار بهترین کار این است که الگو های نمودار را مشاهده کنید. ...

قله ها و دره های مربوط به تمام رفتارها و تغییرات قیمت در تمام بازه‌های زمانی، اغلب منجر به شکل‌گیری الگوهای قیمت می‌شود. ...

خطوط روند می‌تواند به صورت افقی، مورب یا حتی در امتداد منحنی ترسیم شود. ...

بیت کوین که در چند روز اخیر سیر صعودی‌ای داشته است حال اصلاح خواهد شد. ...