داده‌ها نشان می‌دهند که خوشه های نهنگ بیت کوین و همچنین نهادها پشت رالی فعلی قرار دارند و بازار گاو بعدی ممکن است قویتر از بازار سال 2017 باشد. ...