طبق اسناد دادگستری، مقامات چینی موفق شدند تا حجم قابل توجهی از دارایی‌های رمزنگاری شده، را از هفت محکوم در پرونده پانزی پلاس توکن ضبط کنند. ...