نییر پروتکل یا به اختصار نییر(به انگلیسی: NEAR Protocol) یک پلتفرم متن باز است که تولید و گسترش برنامه های غیرمتمرکز را شتاب می‌بخشد. ...