پولشویی (به انگلیسی: Money Laundrering) فرآیندی است که در طی آن پولی که از طریق فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده تمیز می‌شود تا قانونی به نظر بیاید. ...