شبکه Oasis که تمرکز خود را بر حفظ حریم خصوصی قرار داده است، راه اندازی شبکه خصوصی خود را تمام کرده است و وعده داده است که دریافت وام را ساده‌تر می‌کند. ...