کامپوند (Compound) یک پروتکل دی فای قرض دهی است که به کاربران اجازه می‌دهد تا از طریق سپرده گذاری در یکی از چندین حوضچه سرمایه گذاری پشتیبانی شده توسط این پلتفرم کسب درآمد کنند. ...