تبدیل نقطه پشتیبانی به نقطه مقاومت و برعکس آن، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یا از نقطه مقاومت بیشتر شود یا از نقطه پشتیبانی کمتر. ...

ایده اصلی کریپتو ست این است که سطح امنیتی بی‌سابقه ای در فضا ایجاد کند. و همچنین یک محیط اجرای قابل اطمينان کاملاً ضد دستکاری فراهم آورد. ...

Crypto.com ارائه دهنده‌ی کارت ارز و بدهی Crypto، خرید یک شرکت خدمات مالی استرالیایی را انجام داده است. ...