در سال 2020 اتفاقات بسیاری رخ داد که نوسانات ارز رمزنگاری یکی از این اتفاقات بود. حال در این مطلب به ناامید کننده‌ترین اتفاقات در صنعت رمزنگاری می‌پردازیم. ...

چرا ما اکنون شاهد علاقه مشخصی از نهادها در فضای رو به رشد سرمایه های غیرمتمرکز هستیم که آن را به سطح بعدی می رسانند بخش مالی غیر متمرکز بطور مداوم در حال رشد است و ثمرات کار خود را ...