کیف پول ارز دیجیتال ابزاری است که با استفاده از آن می‌توانید با دو کلید عمومی و خصوصی ارز دیجیتال خود را به اشکال مختلف نگهداری کنید. ...

یک کیف پول ارز دیجیتال، مانند حساب بانکی، شامل یک جفت کلید رمزنگاری عمومی و خصوصی است که به وسیله آن می‌توانید با ارز دیجیتال خود تراکنش انجام دهید. ...