ارزهای دیجیتال به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده است و اگر بانک‌ها نتوانند ارائه خدمات در حوزه رمزارز را تسهیل کنند با شکست مواجه خواهند شد. ...