بند پروتکل (Band Protocol) یک اراکل Oracle بین بلاک چین است. اوراکل‌ها مانند یک شخص ثالث در خصوص رویدادها و اطلاعات خارج از بلاک چین اطلاع رسانی و در مواردی تصمیم گیری می‌کند و به قراردادهای هوشمند یا هر مرجع ...