بیت کوین کش از لحاظ تعریفی یک هاردفورک Hard Fork (پروژه ایجاد شده از پروژه قبلی) بیت کوین است که از لحاظ علمکردی تفاوت چندانی با بیت کوین ندارد. ...