بعد از سال‌ها اقدام قانونی از سوی نهادهای حاکم بر ایالات متحده،‌ عرضه اولیه سکه Blockvest که مربوط به سال 2018 است،‌ سفارشات نهایی خود را دریافت کرده‌است. ...

پرونده دیگری برای اقدام طبقاتی علیه پلید با استناد به نقض حریم خصوصی داده های کاربر تشکیل شده است. دادخواست جدیدی علیه کمپانی پلید ایجاد شده با شاکیان بیشتری که ادعا دارند کمپانی حریم خصوصی آنها را نقض کرده است. ...