کریپتو ولی (به انگلیسی: Crypto Valley) علی رغم همه گیری ویروس کرونا در حال رشد بوده است و در کمتر از یک سال اخیر، 50 کمپانی آن از لحاظ ارزش 200 میلیارد دلار رشد را تجربه کرده اند. ...