ای او اس یک رمز ارز دیجیتالی(از نوع توکن) است که توسط شرکت بلک وان Black One که در جزایر کیمن Cayman از خودمختاری های مستعمره انگلستان ثبت شده است. ...