آیوتا (به انگلیسی: IOTA) یا یوتا  نوعی رمز ارز منبع باز متمرکز بر ارتباطات امن و پرداخت میان ماشین‌ها در اینترنت اشیا است. ...