بانک ملی کشور قرقیزستان یا NBKR در تلاش است تا به زودی چارچوبی قانونی برای تبادل رمزارزها جهت حفظ امنیت سرمایه گذاران محلی تعیین کند. ...