معرفی و تاریخچه شرکت ریپل لبز Ripple Labs یک شرکت تکنولوژِی مستقر در آمریکاست. این شرکت توسعه دهنده پروتوکل‌های پرداخت ایمن برای بانک‌ها و موسسات مالی بوده است. از سال 2012 این شرکت ریپل را که یک سامانه انتقال بی ...

ریپل این روزها وضعیت خوبی را سپری نمی‌کند. اخیرا کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از ریپل به دلیل عرضه اوراق بدون مجوز شکایت کرده است. ...