سینتتیکس یا شبکه توکن‌های سینتتیکس Synthetix Token Network یک پروتکل (آیین نامه) برای تولید توکن‌های دلخواه است که معادل یک دارایی در دنیای واقعی هستند. ...