توییتر برای جلوگیری از تکرار هک در 130 اکانت از جمله افراد مشهور، آموزش های امنیتی بیشتری را اضافه خواهد کرد. توییتر قول داده است که آموزش های امنیتی و اقدامات بیشتری را با نتیجه از هک گسترده در این ...

شمارش معکوس برای بسیاری منقضی شده است، اما نه برای همه. هنوز 14 قربانی هک گسترده توییتر وجود دارند که می توانند بیت کوین خود را پس بگیرند. این قربانیان مقداری بیت کوین را به آدرس هکرها ارسال کردند، اما ...

در ماه منتهی به ویرانگرترین هک در تاریخ شرکت، توییتر سعی در استخدام افراد امنیت سایبری داشته. اگر محل شغلی این شرکت نشانه ای داشته باشد، توییتر در ماههای منتهی به هک بسیار پر سر و صدا این هفته آشکارا ...