ییلد فارمینگ (Yield Farming) یک پدیده نوظهور دردنیای اقتصاد رمزارزهاست، معنی کلمه ییلد محصول و وضعیت نهایی و کلمه فارمینگ به معنی مزرعه داری و پرورش انبوه است. ...