سقف و کف

سقف و کف

در مطلب پیشین، الگوی مستطیلی را بررسی کردیم. در این مطلب، الگوی سقف و کف را بررسی خواهیم کرد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یک ساختار متشکل از تعدادی سقف و کف قیمتی است که نشان‌دهند یه کشمکش و جنگ است که در میان خریداران و فروشندگان دربازار رمزارزها در گرفته است.

بعد از اینکه این روند مدتی ادامه پیدا کرد، بالاخره یک طرف شکست می‌خورد و الگوی طرف برنده تایید می‌شود. یک روند صعودی یا نزولی طولانی مدت پس از شکستن الگوی سر و شانه به وجود می‌آید.

سر و شانه

الگوی سر و شانه معکوس

این الگو، مشابه همان الگوی قبل است با این تفاوت که فقط در حالت معکوس آن تشکیل می‌شود. همانطور که در شکل زیر مشخص است، پس از شکستن الگوی سر و شانه در این مورد، یک روند صعودی در قیمت دارایی ایجاد شده است.

سر و شانه معکوس

الگوی دو سقف

زمانی که قیمت دو بار پیاپی در یک قیمت به سقف قیمتی برسد و هربار که به آن برسد، دچار افت قیمت شود،  این الگو تشکیل می‌شود. این الگو در روند معاملات بسیار اتفاق می‌افتد. پس از این الگو معمولا یک روند نزولی به وجود می‌آید.

دو سقف

الگوی دو کف

زمانی که قیمت دو بار پیاپی در یک قیمت به کف قیمتی برسد و هربار که به آن برسد، رشد قیمت را تجربه کند،  این الگو تشکیل می‌شود. این الگو نیز در روند معاملات بسیار اتفاق می‌افتد. پس از این الگو معمولا یک روند صعودی به وجود می‌آید.

دو کف

الگوی سه سقف و کف

این الگو مشابهت زیادی با الگوهای دو سقف و دو کف دارد. سه سقف و سه کف قیمتی تشکیل می‌شود و پس از آن مقاومت یا حمایت ایجاد شده شکسته می‌شود. اگر قیمت پس از طی سه سقف و کف نتواند یکی از آنها بشکند، به این معنی است که هنوز توان لازم برای عبور از این محدوده تشکیل شده را ندارد.

سه سقف و کف

در مطلب بعدی، چگونگی معامله در جهت روند قیمت را بررسی خواهیم کرد.

منبع: newsbtc.com