خطوط روند تشکیل دهنده کانال

خطوط روند تشکیل دهنده کانال

در مطلب پیشین، ترسیم خطوط روند را توضیح دادیم. گاهی اوقات دو خط روند موازی با هم ایجاد می‌شود و باعث بوجود آمدن یک کانال می‌شود. قیمت دارایی در این کانال تشکیل شده بالا و پایین می‌رود و مدام به خط بالایی و پایینی برخورد می‌کند. این روند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که بالاخره یکی از خطوط روند شکسته شوند.

در مطلب بعدی، به خطوط روند تشکیل دهنده الگو های نمودار خواهیم پرداخت.

منبع: newsbtc.com