خطوط روند تشکیل الگوهای نمودار

تشکیل الگو های نمودار بیت کوین

در مطلب پیشین، خطوط روند تشکیل دهنده کانال را بررسی کردیم. خطوط روند همچنین می‌توانند الگوهای نمودار مانند گُوِه، مثلث و موارد دیگر را تشکیل دهند. در درس‌های آینده یک فرو رفتگی عمیق‌تر در الگوهای نمودار موجود است.

مثال بالا نشان می‌دهد که چگونه دو خط روند مثلث نزولی را تشکیل داده‌اند. هنگامی که خط روند پایین شکسته شد، یک حرکت انفجاری به وجود آمد.

در مطلب بعدی، خطوط روند رایج بیت کوین را بررسی خواهیم کرد.

منبع: newsbtc.com