مثلث ها

مثلث

مثلث‌ ها بسته به زاویه آن، صعودی یا نزولی هستند.

یک مثلث با قاعده بالای صاف و یک خط حمایت پایین‌تر رو به بالا، مثلث صعودی نامگذاری می‌شود. به مثلث با قاعده پایین صاف و یک خط مقاومت بالاتر روبه پایین، مثلث نزولی گفته می‌شود. مثلث‌های متقارن نیز وجود دارند؛ جایی که خطوط روند بالا و پایین به یک رأس همگرا می‌شوند.

مثلث نزولی

مثلث نزولی به طور کلی یک ساختار خرسی (نزولی) دارد.

در سال 2018، کل بازار بیت‌کوین در یک مثلث نزولی بسیار بزرگ قرار گرفت که در نهایت با برخورد به یک خط حمایت، بازار بازگشت. هدف از بکارگیری یک مثلث نزولی، اندازه‌گیری دورترین نقطه مثلث و شناسایی نقطه بازگست بازار است.

مثلث صعودی

بر مبنای اندازه‌گیری انجام شده، هدف پایینی بیت‌کوین دقیقا محقق شد.

مثلث صعودی

مثلث‌های صعودی دارای یک ساختار گاوی (صعودی) هستند. یک خط حمایت رو به بالا در این مثلث وجود دارد که به عنوان یک سد در برابر کاهش قیمت عمل می‌کند و همواره قیمت دارایی در بالای آن تثبیت می‌شود.

با شناسایی دورترین و عریض‌ترین مثلث صعودی می‌توان اهداف قیمتی دارایی را ارزیابی کرد. در تصویر زیر مشخص است که پس از رسیدن قیمت دارای به هدف، یک روند صعودی قوی و جدید شکل گرفته است.

مثلث نزولی

در مطلب بعدی، الگوهای کنج را بررسی خواهیم کرد.

منبع: newsbtc.com