انواع نمودارها

انواع نمودارها

در مطلب پیشین، با تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. در این مطلب به بررسی انواع نمودارها می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال همیشه به وسیله نمودار قیمتی دارایی‌ها شروع می‌شود. سرمایه‌گذاری با این نوع تحلیل وابسته به نوع نمودار انتخاب شده است و با توجه به آن تغییر می‌کند.

نمودارهای رایج عبارتند از: نمودارهای خطی (line charts)، نمودارهای میله‌ای (bar charts)، نمودارهای نقطه‌ای و کندل‌های شمعی. برخی دیگر از نمودارهای که چندان استفاده نمی‌شوند عبارتند از رنکو (Renko)،‌کاگی (Kagi)و Heiken Ashi.

در مطلب بعدی، با نمودار کندل‌های ژاپنی آشنا خواهیم شد.

منبع: newsbtc.com