تفاوت بین جفت های معاملاتی چیست؟

تفاوت جفت های تجاری

در مطلب پیشین، جفت های معاملاتی رمزارز به رمزارز را بررسی کردیم. در این مطلب به تفاوت بین جفت های معاملاتی خواهیم پرداخت.

از آنجا که این دو دارایی با هم جفت شده‌اند، باز هم می‌توانند تفاوت‌های اساسی داشته باشند، تجزیه و تحلیل فنی حتی برای معاملات بسیار مهم‌تر از تحلیل بنیادی است. با این حال، برای بالاترین میزان موفقیت باید هر دو را مرتباً تمرین کرد.

اینکه کدام یک از جفت های معاملاتی انتخاب می‌شوند، می‌تواند در عملکرد هرگونه سرمایه‌گذاری یا معامله انجام شده، جهانی متفاوت باشند.

در مطلب بعدی، انواع سفارشات متداول را بررسی خواهیم کرد.

منبع: newsbtc.com