خطوط روند چه چیزی هستند؟

خطوط روند

در مطلب پیشین، با الگوهای کندل ژاپنی آشنا شدیم. در این مطلب به خطوط روند می‌پردازیم.

خطوط روند به خطوطی گفته می‌شوند که بر روی یک نمودار ترسیم می‌شود و در چند نقطه نمودار روند قیمت دارایی را که نوعی واکنش قدرتمند در آن رخ می‌دهد، را به هم متصل می‌کند. خط روند می‌تواند نشان‌دهنده عملکرد قیمت دارایی باشد و گاهی اوقات حتی می‌تواند نشانه‌ای از ایجاد تغییر در روند حرکتی قیمت باشد و یا خبر از رفتار انفجاری در آن بدهد.

خط روند به عنوان خط حمایت یا مقاومت غیر قابل شکستن به حساب نمی‌آیند. بلکه در روند حرکتی قیمت دارایی بارها شکسته می‌شوند.

در واقع هر چقدر خط روند بیشتر قطع شود، نشان از معتبر بودن آن است. حیک خط روند معتبر باید حداقل سه بار توسط نمودار قیمتی سهم لمس شود تا صحت آن تایید شود.

خط روند می‌تواند ابزاری در اختیار معامله‌گر باشد تا بتواند نقاطی که احتمال واکنش قیمت دارایی در بازار وجود دارد را شناسایی کند.

اعتماد بیش از حد به این خطوط منطقی نیست ولی به هر ترتیب یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید.

خطوط روند به طور معمول به صورت مورب هستند و روند صعودی یا نزولی قیمت دارایی را نشان می‌دهند. گاهی اوقات شکستن خط روند به معنای تغییر در روند حرکت قیمت دارایی است اما توجه صرف به این مسئله کار درستی نیست. چون امکان دارد به منظور فریب معامله‌گران چندین بار به صورت سوری این خط شکسته شود و دوباره به حالت قبلی بازگردد.

در مطلب بعدی، ترسیم خطوط روند را توضیح خواهیم داد.

منبع: newsbtc.com